Randaberg kirke, Randaberg

Restaurering av Randaberg kirke, tegnet av Trodahl arkitekter.